Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW

Informacje Ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma FUTUREBIOTICS sp.z.o.o , przy ul. Warszawskiej 43 w Poznaniu (zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Rejestru Sądowego ) zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.
 3. Oferta sklepu internetowego dostępna jest na terenie Polski.
 4. Do składania zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

Produkty

 1. Wszystkie oferowane w sklepie preparaty są suplementami diety, które mogą być sprzedawane poza aptekami.

Ceny

 1. Podane ceny są cenami brutto, obejmującymi podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.
 2. Wiążąca dla stron jest cena produktu podana w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu oraz wycofywania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się w ofercie sklepu.

Logowanie

 1. Kupujący loguje się w sklepie za pomocą wybranej przez siebie nazwy użytkownika i hasła.

Jak Kupować

 1. Aby robić zakupy w sklepie należy zarejestrować się. W czasie rejestracji użytkownik sam wybiera nazwę użytkownika i hasło, przy pomocy których będzie logował przy kolejnych wizytach w naszym sklepie.
 2. Rejestracja, jak również logowanie nie są konieczne dla zapoznania się z ofertą sklepu.
 3. Po wejściu na stronę główną sklepu należy zapoznać się z produktami. Aby przeczytać informację o danym produkcie kliknij w jego zdjęcie lub w guzik „więcej” znajdujący się pod zdjęciem produktu.
 4. Produkt dodaje się do koszyka klikając w symbol koszyka lub w guzik „dodaj do koszyka”.
 5. Ilość opakowań produktu zmienia użytkownik w koszyku.
 6. Po wybraniu wszystkich produktów należy potwierdzić zamówienie.
 7. Jeśli nie jesteś jeszcze użytkownikiem lub nie zalogowałeś się po wejściu do sklepu zostaniesz o to poproszony w momencie potwierdzania zamówienia.
 8. Podczas potwierdzania zamówienia prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk.
 9. Zamówieniu zostanie nadany niepowtarzalny numer. Należy go koniecznie wpisać w tytule przelewu bankowego.
 10. Przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia prosimy o sprawdzenie wszystkich szczegółów zamówienia, w szczególności adresu wysyłki zamówionych produktów, oraz numeru zamówienia.

Zamówienie

 1. wybór produktów
  1. Klient dokonuje wyboru produktów, dostępnych w ofercie sklepu internetowego, poprzez wprowadzenie ich do „koszyka”, znajdującego się w witrynie internetowej sklepu.
  2. Dodanie produktu do koszyka następuje poprzez kliknięcie symbolu koszyka znajdującego się pod produktem lub
  3. W celu dodania produktów do koszyka nie trzeba być zalogowanym.
 2. złożenie zamówienia
  1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zalogowanie się w sklepie. Następnie należy postępować zgodnie z kolejnymi etapami procesu składania zamówienia. Jeśli klient chce potwierdzić zakup wybranych produktów, a nie jest zalogowany, wówczas po kliknięciu „potwierdź zamówienie” pojawi się pole logowania.
  2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez klienta formularza zamówienia.
  3. Jeżeli zamówienie zostało złożone przez klienta, zgodnie z wymaganiami procesu składania zamówienia, wpływa ono do bazy zamówień „do realizacji” i nadany zostaje mu niepowtarzalny numer.
 3. zmiana i anulowanie zamówienia
  1. Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu oraz anulować zamówienie telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia w godzinach od 8-15, pod numerem telefonu podanym w zakładce Kontakt.
  2. Zmian oraz anulacji zamówienia można dokonać jedynie przed dokonaniem płatności.
 4. statusy zamówień – użytkownik po zalogowaniu może na swoim koncie sprawdzić jaki status realizacji posiada jego zamówienie(zamówienia). Możliwe są następujące statusy:
  1. przyjęte do realizacji – nadawany jest automatycznie w momencie złożenia zamówienia, obsługa sklepu oczekuje na potwierdzenie wpłaty należności na konto (nie dotyczy płatności za pobraniem),
  2. przesyłka wysłana- nadawany w momencie wysłania towaru do zamawiającego,
  3. zrealizowane – nadawane około 5 dni po wysłaniu towaru do zamawiającego,
  4. anulowane – zamówienie zostało anulowane przez użytkownika w sposób określony w regulaminie, lub status został odgórnie nadany przez obsługę sklepu.

Koszt Wysyłki

 1. Koszt wysyłki ponosi kupujący. Jest on automatycznie doliczany do wartości zamówienia.
 2. Koszt wysyłki wynosi:
  • Przesyłki
  • Przesyłki pobraniowe:

Reklamacje

 1. Reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego, sporządzonego w momencie odbioru przesyłki, wraz z pracownikiem Poczty Polskiej.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, a w stosunku do klientów posiadających status konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. „O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego” (Dz. U. z 2002r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Zwroty

 1. Jeżeli klient posiada status konsumenta, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przysługuje mu zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw niektórych konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie sprzedawcy stosownego oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od dnia wydania klientowi produktu.
 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest, na własny koszt, do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrotowi podlega towar nieużywany, który zostanie odesłany w nieuszkodzonym, oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
 3. Jeżeli wszystkie warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny, w sposób przez niego określony, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.
 4. Koszt dostawy towaru do sprzedawcy nie podlega zwrotowi.

Ochrona Danych Osobowych

 1. Poprzez zarejestrowanie (zalogowanie) się do sklepu internetowego, klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę jego danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Administratorem danych osobowych klientów sklepu internetowego jest FUTUREBIOTICS sp.z.o.o z siedzibą w Poznaniu .
 2. Dane osobowe klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu możliwości realizacji zamówienia oraz kontaktu z klientem. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich ewentualnej zmiany.

Postanowienia Końcowe

 1. Składając zamówienie klient akceptuje niniejszy regulamin.
 2. W przypadku, gdy klient posiada status konsumenta, w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, do zasad sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się przepisy ustawy wskazanej w pkt. VIII ppkt. 3 regulaminu. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.